O z n á m e n í   o   n e p ř í t o m n o s t i   v  ordinaci

 

D o v o l e n á :      15.7. - 2.8. 2024           

                                                                      

Konference, semináře, stáže :               

 

Technické volno  :                         

 

(nemoc, návštěva lékaře, sanitární den, 

revize PC nebo přístrojů ... )

 

Omezení telefonického kontaktu :       

(porucha telefonu nebo internetu) 

 

 

 

Zástup jen pro akutní případy :    MUDr. Miloslav Černý, CSc. nebo pohotovost FN Bulovka