_______________________________24.2.2024________________________________

 

Fyzioterapie svalového dna pánevního & cvičení dle L.Mojžíšové  

 

    Cvičení svalů pánevního dna pomáhá řešit poruchy funkce těchto svalů, které se účastní na příčině u následujících stavů: 

 • Bolestivý menstruační cyklus
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Bolest kostrče, bederní páteře, hlavy
 • Obtíže s otěhotněním
 • Inkontinence moči
 • Prolaps pánevních orgánů
 • Po gynekologických operacích – císařský řez, hysterektomie 

Mohu doporučit následující zařízení: 

 1.  Familio,   Bc. Xin Wen ( Vivi ) přímo v našem Lékařském domě na Palmovce, Zeklova 340/22, 180 00 Praha 8,  je zařízení, které pracuje jak na zdravotní pojišťovnu s příslušným doporučením gynekologa, tak na přímou úhradu klientky na její žádost  www.familio.cz    

     Objednávání na tel.: 773 140 437  

 

 

Další doporučená zařízení jsou jen na přímou úhradu. Jedná se o: 

 

2.  Fyziosvět, s.r.o., Mgr. Klaudia Fabičovic, Čechova 587/29, 170 00 Praha 7,  www.fyziosvet.cz, tel. 228 883 803

 

3.  Fyzio Clinic Bulovka, Chlumčanského 497/5, 180 00 Praha 8, Mgr. Kateřina Prokopová, www.bulovkafyzioclinic.cz , tel. 733 198 844 
 

 

______________________________30.12.2023__________________________________

 

 Shingrix - očkování proti pásovému oparu

 
   Po prodělaných planých neštovicích zůstává v těle tzv. spící virus, který se po určité době může znovu aktivovat a způsobit pásový opar (herpes zoster). Onemocnění postihuje osoby imunologicky oslabené některými nemocemi (onkologická onemocnění, po transplantacích, chronické virové i bakteriální infekce - Covid, chron.borelioza, HIV, diabetici, ...) a osoby nad 50 let věku. 
Vakcína je určena pro osoby starší 18 let s rizikem pásového oparu k jeho prevenci a při postherpetické neuralgii, dále pro osoby starší 50 let. 
Informace o vakcíně dostanete v naší ordinaci. 
 
 
______________________________11.11.2023__________________________________
 

Antifosfolipidový syndrom u opakovaného potrácení

 

           Antifosfolipidový syndrom (APS) je autoimunitní onemocnění a hyperkoagulační stav. Je spojen s tvorbou jednoho, nebo více typů antifosfolipidových autoprotilátek zaměřených proti fosfolipidům nacházejícím se v povrchových vrstvách buněk (v buněčných membránách) a na krevních destičkách. Tyto autoprotilátky zasahují do procesu krevního srážení dosud ne zcela probádaným způsobem. APS je sdružen s trombotickými příhodami, trombocytopenií a těhotenskými komplikacemi jako jsou preeklampsie a opakované potraty.

Mezi základní antifosfolipidové protilátky (aPL) pozorované u APS patří: lupus antikoagulans, antikardiolipinové protilátky, protilátky proti beta2 glykoproteinu 1 (β2-GP1). Tyto protilátky zvyšují riziko rozvoje opakovaného nekontrolovaného krevního srážení jak v žilách, tak tepnách. Lidé s APS mají zkušenost s jednotlivými, nebo opakovanými trombotickými příhodami. Závažnost příznaků a komplikací může kolísat od mírných až po kritické. Pokud dojde k vytvoření krevní sraženiny, která ucpe cévu, mohou být vážně postiženy příslušné tkáně, či orgány. Pokud je krevní sraženina zanesena do plic, srdce, mozku nebo ledvin, může způsobit plicní embolii, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a/nebo infarkt ledviny, při vzniku sraženin v placentě dochází k potratu nebo odumření plodu. Malá skupina lidí s APS může mít rozsáhlé trombotické postižení mnoha důležitých vnitřních orgánů současně, tento stav se nazývá katastrofický APS.

Antifosfolipidové protilátky se nevyskytují pouze u APS (primární APS). Jsou přítomny i u celé řady autoimunních chorob – např. u autoimunitních chorob jako je systémový lupus erytematodes (SLE), autoimunní thyreoitidě, m.Crohn aj. Nízké hladiny antifosfolipidových protilátek jsou pozorovány i u lidí s HIV, některými nádorovými onemocněními, ve stáří, přechodně se vyskytují u infekčních chorob a při užívání některých léků. Konečně výskyt antifosfolipidových protilátek nemusí být spojen s žádnými klinickými projevy. Antifosfolipidové protilátky jsou nacházeny u 0,5-5 % zdravé populace.

Antifosfolipidový syndrom se může projevit u každého, ale častěji, stejně jako ostatní autoimunitní onemocnění, postihuje ženy v produktivním věku. APS patří mezi nejčastější získané trombofilní stavy.

 
 
 
 
 

Vyšetření  HPV  

V rámci prevence mimo cytologie nabízíme vyšetření na přítomnost HPV (humánní papilomavirus), který je příčinou většiny nádorů čípku děložního, pochvy, vulvy, močového měchýře či dutiny ústní. Stanovení přítomnosti viru HPV je přínosem hlavně pro ženy v rámci pravidelného ročního screeningu, které již mají změny na čípku děl. pro rozvahu dalšího postupu.

  Pro ženy zdravé beze změn na cytologii má vyšetření HPV význam, pokud nechtějí nebo nemohou každý rok chodit na preventivní prohlídku a tak si mohou prodloužit interval preventivní prohlídky za předpokladu, že nezmění partnera (nebo jejich stávající partner nemá jinou partnerku), aby nemohlo dojít k novému přenosu HPV infekce pohlavním stykem s infikovanou osobou. 

Tento způsob preventivní cytologie je v USA a Velké Británii zaveden již dlouhé roky a velmi se osvědčil. Po ukončení pilotní studie v několika mordinacích i v naší republice pojišťovny zváží úhradu vyšetření HPV všem pacientkám. Zatím však si vyšetření mohou vyžádat v ordinaci bez úhrady zdravotních pojišťoven, ev. začlenit do nadstandartních preventivních programů jednotlivých gynekologických ordinací. 

 

 

______________________________________7.2.2019___________________________________________

 

 

Vyšetření plodnosti mužů

 

Základním vyšetřením plodnosti muže je provedení spermiogramu (SPG) za standartních podmínek a při respektování standartního hodnocení. Dle výsledku SPG je pak páru doporučen další postup při řešení neplodnosti. 

Při poruše množství, tvaru a pohyblivosti spermií se pak pokračuje dalším vyšetřením (hormonálním, fyzikálním, sono varlat, ...). Veškerá vyšetření lze zhodnotit v naší ordinaci včetně doporučení další léčby. Léčba neplodnosti muže je téměř vždy velmi zdlouhavá (mnoho měsíců) a náročná na psychiku muže i ženy, ale při trpělivosti páru velmi často korunována úspěšným přirozeným otěhotněním ženy. 

Tvorba spermií (spermatogeneze) je složitý proces vzniku, vývoje a zrání spermií, na jehož konci je soubor zdravých zralých mužských pohlavních buněk. Samozřejmě pokud se jedná o obstrukční (uzávěř vývodných kanálků) příčinu neplodnosti muže (cca 14%), v tom případě je nutno použít operační řešení léčby (TESA, MESE, ..) na specializovaném pracovišti, v krajním případě je možno použít i dárcovství spermií. Ale dárcovství spermií je pak už širší problém socioekonomický a hlavně psychologický, který přesahuje hranice této kapitoly.

 

_______________________________12.5.2018________________________________

 

Vyšetření plodnosti žen i párů, které dítě odkládají

 

V posledních létech dochází ke zvyšování věku páru, který chce založit rodinu nebo alespoň obvykle ženy začnou (často pod tlakem okolí a rodiny) uvažovat o těhotenství. V současné době v hospodářsky vyvinutých zemích (včetně ČR) je trend nebývalých změn v socio-ekonomickém chování populace a s tím ruku v ruce i trend změn v reprodukčním chování mladé generace. Nehledě na kvalitu genetického materiálu především v oocytech (vajíčkách) žen, která je nejlepší v období do 25 let, se posouvá věk prvního těhotenství až k hranici 30 let, v roce 2015 poprvé průměrný věk rodiček přesáhl 30 let. S tím souvisí i fakt, že nejvyšší plodnost žen je v období 20-25 let, po té plodnost pomalu klesá až do věku 35 let, po 35. roce věku se plodnost výrazně zhoršuje a otěhotnět po 40. roce je pro většinu žen již velký problém. V této době se již i úspěšnost po IVF-ET metodách pohybuje  jen kolem 1% ! 

Tím vzniká tzv. bio-ekonomický rozpor - velké dilema pro mladou ženu a následně často obrovský problém pro budoucnost, kdy po ukončení vzdělání a několika let úvodní kariéry a řešení otázek ekonomických a sociálních (bydlení, partnerství) teprve přichází na řadu faktor biologický. V pozdějším věku se samozřejmě více projeví různé zdravotní poruchy, které se kolem 20.roku života vůbec neprojevují. Navíc léty se v těle navyšují tzv. hormonální disruptory z okolí (potrava, obaly potravin, konzervanty atd.), které mají závažný vliv na poruchy žláz s vnitřní sekrecí, které následně zásadně ovlivňují cyklické změny v těle žen a tím i samotnou plodnost. 

Vliv věku muže na plodnost páru je zásadně nižší, než vliv věku ženy. Obecně “starší” muži, pokud mají mladou partnerku, nemívají problém nejen s plodností, ale se zdravotním stavem narozeného dítěte. Naopak u těhotných žen nad 36 let se každým rokem zvyšuje o 1% riziko vrozených vad plodu či novorozence. 

Z těchto důvodů odborníci na asistovanou reprodukci doporučují preventivní vyšetření plodnosti párů, které dítě odkládají na pozdější dobu. Současná reprodukční medicína umožňuje mužům, ale především ženám vyšetření jejich současné a budoucí plodnosti, které může být důvodem k aktivnímu přístupu. Včasná diagnostika v případě zjištěné poruchy plodnosti je důvodem ke snaze o rychlé otěhotnění, případně důvodem k zamražení spermií či vajíček (oocytů) pro jejich možné pozdější použití, pokud by v budoucnu nastal problém s početím. (viz níže článek Social freezing).

Základní posouzení plodnosti u muže je velmi jednoduché na základě vyšetření spermiogramu. Také u žen existuje v současné době řada možností, jak posoudit nejenom současnou plodnost, ale i to, zda-li má žena na těhotenství ještě čas či může-li být další oddalování těhotenství rizikové a měla by graviditu začít plánovat co nejdříve, ev. při nevhodných socio-ekonomických podmínkách využít možnosti konzervace vajíček.

 

_______________________________15.5.2017________________________________

 

Očkování proti rakovině (HPV vakcinace)

Lidský papilomavirus (zkratka HPV pochází z anglického označení human papilloma virus) patří mezi viry, které napadají buňky lidské pokožky a sliznic. Virus HPV patrně provází člověka po miliony let vývoje lidského druhu. 

Je relativně stabilní a odolný, ve vlhkém prostředí může vyvolat infekci i za několik měsíců. Doposud bylo identifikováno již více než 130 odlišných typů

Viry nemají vlastní buňky. Jsou tvořeny pouze řetězcem ribonukelové (RNA) nebo deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese jejich jedinečnou informaci. Bílkovinná schránka, tzv. kapsida, má pro každý virus typický tvar. Viry nejsou schopné samostatného života, a tak parazitují v buňkách svého hostitele. Tyto buňky po napadení virem, respektive jeho vstupu do buňky, začlení jeho genetickou informaci do své. Poté produkují množství nových virů. Když je buňka zcela přeplněna virem, zaniká a virus se uvolní do okolí. 

Šíří se zejména pohlavním stykem, vyjímečně přímým přenosem infekční sekrece z rukou či úst na pohlavní orgány. U žen do 30 let obvykle spontánně vymizí bez znatelných následků do 2 let od nakažení. Pokud k tomu ale nedojde, infekce může vést k rozvoji řady onemocnění napadající různá místa na těle mužů i žen. 

Tento virus vyvolává vznik genitálních bradavic (tzv. špičatých kondylomů) nebo rekurentní papilomatózu dýchacího ústrojí u mužů u i žen a přednádorové změny na děložním čípku a rakovinu děložního čípku, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, konečníku, penisu, močového měchýře, hlavy a krku (především hlasivek a mandlí). 

Virus lidských papilomatózních lézí se množí výhradně na kůži nebo sliznicích (genitál, močový měchýř, konečník, dutina ústní).

HPV viry se dělí dle rizika vyvolání přednádorových až nádorových změn (tzv. onkogenní potenciál) v postižené tkáni na: 

a)  HPV typy s nízkým rizikem = LOW RISK (LR) vyvolávají pouze lehké přednádorové změny a tvorbu genitálních bradavic (např. typ 6 a 11)

b) HPV typy s vysokým rizikem = HIGH RISK (HR) vyvolávají vznik těžkých přednádorových a nádorových změn např. na děložním čípku (např. typ 16,18,45, ...).

 

Průběh HPV infekce

Nejprve dojde k přenosu viru na sliznice nebo pokožku (nejčasteji pohlavním stykem). Ten se dostane do buněk při drobných poraněních. Viry přilnou ke vhodným receptorům na buněčném povrchu, dostanou se dovnitř buněk přes buněčnou membránu a jsou pohlceny do transportních váčků. V buňkách pak ztrácejí své proteinové obaly (kapsidy) a jejich DNA (genetická informace) se dostane do buněčného jádra, kde začíná proces množení virového genomu. Viry se chovají jako paraziti schopní využívat buněčný biochemický aparát k expresi svých genů k namnožení virových genomů a jejich zabalení do ochranných obalů. Neustále dochází k obnově dlaždicového epitelu na povrchu sliznic a na pokožce. K tomu dochází i bez infekce. Podnětem jsou zejména estrogeny. 

Epitel infikovaný HPV reaguje jinak a to nerovnoměrně: ztluštěním nebo rohověním. Při infekci se v buňkách dlaždicového epitelu zmnožuje DNA viru HPV a vzniká značné množství kopií virů. Tzv. buněčnou imunitu zajišťují buňky označované jako bílé krvinky. Existuje mnoho typů bílých krvinek. K nespecifické obraně patří například makrofágy nebo neutrofily. U většiny obratlovců se vyskytuje i druhý typ bílých krvinek, a to tzv. lymfocyty, které vyvíjí rafinovanější metody vyhledání a usmrcení patogenních organizmů - rozeznávají antigeny na povrchu buněk a ty pak pomocí protilátek ničí včetně HPV virů. Doposud bylo identifikováno již více než 130 odlišných typů.

 

 

 

 

Na schématu výše vidíme zleva doprava dlaždicový epitel, který infikuje HPV virus. Od zcela zdravé tkéně (vlevo) po onkologické onemocnění - karcinom hrdla děložního (vpravo), jsou plynulé přechody. V případě infekce HIGH RISK kmenem HPV (nejčastěji typ 16, 18) a dalších kofaktorů (poruchy imunity, kouření apod.) dochází k těmto vyobrazeným změnám. 

Virus pak přebírá kontrolní mechanismy buněčného cyklu a preferuje své vlastní množení. Infikované buňky jsou geneticky nestabilní. Je narušen i průběh dělení a vznikají různě atypické a abnormální buňky. Ty pak prokazujeme ve stěrech onkologické cytologie a v biopsiích. Jen tyto ženy mohou mít léze HG (high grade lesions), pravé prekurzory možného zvratu v karcinom. 

Infekce HPV (human papilomavirus – lidský papilomavirus) je v současnosti považována za nejčastější pohlavně přenosné onemocnění. Nakazit se může kdokoliv, muž i žena. HPV se alespoň jednou za život infikuje až 80 % populace

Infekce je naštěstí obvykle pouze přechodná a u většiny nakažených dojde díky vlastní obranyschopnosti (imunitě) k samovolné likvidaci infekce. 

Doba, za kterou se organismus HPV zbaví je průměrně rok až dva roky. Infekce je nejběžnější v časné dospělosti mezi 18. a 25. rokem života. V pozdějším věku je vzácnější. U žen po 35. roce života je infekce nalézána asi v 5 - 7%. I po spontánním vymizení infekce se však může muž i žena infikovat opakovaně stejným či jiným partnerem, často i stejným typem HPV. 

HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem infekční sekrece z rukou či úst na pohlavní orgány. Nemusí tedy jít jen o pohlavní styk. K přenosu může dojít i při jiných nekoitálních aktivitách (orálním sexu či mazlení). Ani kondom tedy není dokonalou ochranou. HPV se přenáší především pohlavním stykem. Nejde však jen o nechráněný styk, ale i o ostatní sexuální aktivity. Viry se mohou přenést i pouhým kontaktem pokožky v genitální oblasti či v ústech.

 

HPV v těhotenství :

HPV infekce nemá vliv na plodnost páru. Kondylomy však často rostou rychleji v těhotenství a lze je odstranit elektrokličkou, laserem, kryoterapií, kys. 

trichloroctovouDoporučuje se odstranění viditelných kondylomů před porodem, aby se snížilo množství přítomného viru, a tak se snížilo i riziko 

přenosu na dítě v průběhu porodu. Císařský řez je doporučován pouze, když kondylomy blokují porodní cesty. Riziko přenosu HPV na  dítě je velmi 

nízké, u některých dětí se mohou vytvořit bradavice v krku, hrtanu, průduškách či průdušnici, v  extrémních případech v očích nebo oblasti pohlavních 

orgánů. V nejzávažnějších případech se u dítětech vyvine juvenilní laryngeální papilomatóza ,která je provázena chrapotem a někdy i dušením (tato 

nemoc je velmi velmi vzácná). Pravděpodobnost výskytu přednádorových změn na čípku je u těhotných žen vyšší, ale tento nález má menší 

důležitost než u netěhotných žen, u většího procenta žen dochází ke zlepšení po porodu. 

Léčba dysplazií v těhotenství se nedoporučuje ani v případě těžké dysplazie (CIN 3), pouze se čípek sleduje, provádí se tzv. metylační test tumor-supresirivých genů a při negativním výsledku se k chirugickému zákroku přistoupuje až po skončení šestinedělí. Pouze u invazivního karcinomu a u pozitivního metylačního testu se přistoupí k oparčnímu výkonu i během gravidity. 

U žen po opakovaném odstranění lézí na čípku, kdy byla odstraněna velká část tkáně čípku s porušením architektury hrdla děložního, nastává větší riziko předčasného porodu.

 

 

                                                                          Očkování

S HPV infekcí se setká přibližně 60% populace, ale imunita většiny infikovaných se s HPV infekcí poradí. Není rozdíl mezi ženskou a mužskou populací jak v promoření infekcí, tak i v účinku a následných komplikacích. V nejzávažnějších případech se pak jedná o projevy rakoviny u žen děložnígo čípku, vulvy, pochvy, u mužů rakoviny penisu, u obou pohlaví pak rakoviny močového měchýře, konečníku a dutiny ústní a hrdla (nejvíce rakoviny jazyku, madlí, hlasivek a hrtanu). 

K HPV vakcinaci se používají specifické bílkoviny části obalů papilomavirů, které se připravují genetiky v kulturách plísní, tzn. že v žádném případě nemohou zapříčinit nádorové onemocnění. 

V součesné době dostupné vakcíny se liší v počtu účinných složek proti dvěma, čtyřem nebo devíti podtypům HPV. Nejúčinnější je 9-valentní vakcína Gardasil 9, která obsahuje 9 částic papilomavirů (6,11,16,18,31,33,45,52,58), které nejčastěji způsobuijí rakovinné změny a genitální bradavičky. Další vakcíny jsou Cervarix proti 2 podtypům HPV (14,16) a Silgard proti 4 podtypům HPV (6,12,14,16). 

Proti HPV nákazám se očkují děti nejdříve v 9 letech, nejvhodnější je však dokončení vakcinace u dětí (dívek i chlapců) před zahájením jeijch pohlavního života. To však neznamená, že později je očkování zbytečné. Naopak, i při předoperační přípravě pro přednádorové či časné nádorové nálezy by mělo proběhnout očkování minimálně 1. dávkou vakcinace !! 

 

________________________________12.4.2017________________________________

 

Poznámky o vlivu výživy na syndrom PCO (polycystických vaječníků),

kardiovaskulární onemocnění, diabetes a rakovinu

 

           Výživoví specialisté, internisté a kardiologové již 40 let doporučují omezování nasycených tuků. Vycházejí ze studie Seven countries study amerického dietologa Ancela Keyse, který v 70.letech přišel se zdánlivě jednoduchou hypotézou, že příjem cholesterolu a nasycených tuků ze živočišných potravin zvedá hladinu krevního cholesterolu, který se pak ukládá na stěnách krevních cév. Málo se však ví, že na konci 80.let provedl srovnání se statistikami mozkové mrtvice a dostal výsledky zcela opačné. Při revizi koronárních srdečních chorob byly výsledky podobné, ale na korekci již bylo pozdě, neboť původní závěry v r.1977 přijal zdravotní výbor amerického Senátu a o 5 let později Velká Británie a po ní další země. A tímto omylem byla po 40 let ovlivněna všechna nutriční doporučení.

 

Kardiovaskulární choroby a diabetes

          V září 2016 byla publikována v renomovaném časopise Food&Nutrition Research rozsáhlá studie Pavla Grasbrubnera a kol. z brněnské Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, v níž zpracovali data ze 105 zemí Evropy, Asie, Austrálie a Oceánie. Ze studie mimo jiné vyplývá, že není žádná přímá souvislost mezi zdroji nasycených tuků a rizikem kardiovaskulárních chorob. Naopak u evropských národů s nejvyšší průměrnou hladinou krevního cholesterolu je nejnižší riziko kardiovaskulárních chorob. Efekt mléčných tuků se dokonce jeví jako pozitivní. Jedinými prokázanými rizikovými faktory jsou ztužené rostlinné tuky a vysoká glykemická zátěž jídla vyplývající z konzumace sacharidů. Vysoglykemické sacharidy (rafinovaný cukr a hlavně škroby) vyvolají tzv. postprandiální (po jídle) hyperglykemii s prudkým vzestupem krevních hladin glykémie a inzulínu, což vede k lokálnímu podráždění cév, které jsou pak “ošetřeny” cholesterolem na způsob náplasti. Cholesterol tedy vůbec není příčinou stavu, kdy dochází k jeho ukládání na stěnách cévních. 

Hlavním faktorem nízkého riziku výskytu kardiovaskulárních chorob se jeví celková spotřeba tuků a živočišných bílkovin (na úkor sacharidů) s nízkou glykemickou zátěží stravy. Proto evropské národy s vyšší průměrnou hladinou cholesterolu mají nejnižší výskyt kardiovaskulárních chorob, neboť celkový cholesterol nemá vliv na toto riziko. Nejdůležitějším ochranným faktorem je HDL-cholesterol, jehož nejsilnějším stimulátorem je nasycený tuk, především mléčný. A nasycené tuky zároveň nejsilněji zvyšují celkový cholesterol, zatím co sacharidová strava celkový cholesterol (včetně HDL) snižuje. Z poravin se dále její jako nejpříznivější konzumace ovoce, především citrusů, mléčného tuku, sýrů, tvarohu, stromových ořechů (především vlašských) a další zdroje tuků jako olivy a další olejnatá semena. Je to vlastně klasická “středomořská” strava, v severní Evropě doplněná rybami. Výjimkou může být rafinovaný slunečnicový olej, kde není ještě jasno v účinku vysokého obsahu kyseliny linolové na zánět a tím působení na cévy. 

Jako zdroj sacharidů mimo cukrů a alkoholu jsou škroby, obsažené především v obilovinách a bramborách. Celozrnné obiloviny oproti bílé mouce jsou z energetického hlediska jako “cigarety s filtrem”, škrobu tedy obsahují stejně se stejným glykemickým indexem jako u bílé mouky. Rafinovaný cukr pak na rozdíl od přírodních cukrů ( obsažených v medu, javorovém sirupu, ovoci) má 3x vyšší glykemický index, tzn. postprandiální zvýšení glykémie je při stejném množství v potravě výrazně vyšší s již uvedeným zánětlivým podrážděním cév. 

 

Nádorová onemocnění

U nádorových onemocnění jsou výživová doporučení nezměněna. Vysoká spotřeba živočišných tuků a vysoká biologická kvalita bílkovin v potravě má velmi silný vztah k riziku výskytu rakoviny prostaty, prsu, kůže a bílých krvinek. U živočišných tuků a na tom podílí především tuk z nepřirozeně vykrmovaných domácích zvířat. Jako srovnání se uvádí nepř., že maso divokých prasat obsahuje 28% bílkovin a 5% tuku, zatímco některé výrobky v supermarketech z vepřového masa mají 15-20% bílkovin a až 50% tuku. Z toho je jesné, že jde o stravu zcela nepřirozenou. Takovýto tuk sice stimuluje celkový cholesterol, ale u pacientů s nádorovým onemocněním je pozorován výrazný pokles HDL-cholesterolu již řadu let předtím, než je nádor diagnostikován. K tomu přispívá vysoká biologická kvalita bílkovin v potravě, která stimuluje krevní hladiny IGF-1 (Insulinu podobný růstový faktor), který způsobuje, že se nádorové buňky vymknou kontrole imunitního systému. Nejnižší výskyt rakoviny prostaty, prsu, kůže a bílých krvinek je v zemích, kde se konzumuje hodně obilovin a zeleniny, což souvisí s nízkou biologickou kvalitou bílkovin v obilovinách a obsahem řadybiologicky aktivních látek, především enzymů, obsažených v zelenině, zejména v cibulovinách. 

Nádory zažívacího traktu mají blízký vztah k alkoholu a způsobu tepelného zpracování potravin.  Na prvním místě v riziku karcinomu je alkohol, pak následují potraviny spjaté s tepelným zpracování potravin (sádlo, vejce a sójový olej) a pak maso. Riziko masa není primární, ale spíše souvisí se způsobem, jeho tepelného zpracování. V ČR je výskyt rakoviny slinivky (suverénně první místo jak v kategorii mužů, tak i žen), ledvin (stejné pořadí jako u slinivky), tlustého střeva a žlučníku na prvních místech v Evropě, což odpovídá v zálibě smažených a uzených jídel, ale kardinální příčinou je abnormální spotřeba piva. Největším rizikem zejména u karcinomu slinivky je spotřeba extrémního příjmu alkoholu.  Nejmenší výskyt uvedených rakovin je v zemích, kde se hojně konzumuje mléko, zelenina, obiloviny a olivy. Protirakovinné účinky mléka a jogurtů (především bílých a plnotučných) vyplývají z obsahu syrovátkových bílkovin, které však zase nenajdeme v sýrech, tvarohu a trvanlivém UHT mléce, kde jsou tepelným ohřevem kompletně zničeny. 

 

 Závěr

Geograficky ze studie taky vyplývá, že dobře živené národy západní Evropy trpí více rakovinou, u chudších národy východní Evropy je pro změnu vyšší výskyt kardiovaskulárních chorob. Neexistuje však žádná univerzální strava, vyhovující všem lidem. Výživa musí vycházet z individuálních podmínek každého jedince. Samozřejmě středomořská strava vyhovuje zásadně lidem se sedavým zaměstnáním i způsobem života, nikoli však dítem v růstu, seniorům trpících atrofií svaloviny nebo těžce fyzicky pracujícím, protože tyto skupiny mají vyšší spotřebu kvalitních bílkovin. Naproti tomu lidé s výrazným fyzickým zatížením jako např.vrcholoví sportovci snesou bez výrazné újmy vyšší dávky sacharidů, ale stejná strava by fyzicky neaktivního člověka přivedla k obezitě, cukrovce a kardiovaskulárním chorobám. Největším problémem “západní” stravy je každopádně nedostatek mléka a zeleniny, které chrání před rakovinou, středomořská strava obsahuje relativně hodně obilovin. Z toho vyplývá, že každý si musí přizpůsobit stravu svým podmínkám, aby nesprávnou stravou svému tělu neškodil. Neboť nemoc není přirozeným projevem stárnutí, lidské tělo se má dožít stáří ve zdraví a umřít stářím, nikoli na nemoc.

 

_______________________________20.2.2017_________________________________

 

Cytologie v tekutém mediu (LBC)

     Při preventivních prohlídkách se odebírá standartně cytologický nátěr z čípku děložního na sklíčka, která jsou pak odečítána v cytologické laboratoři skrinérkou a po té lékařem-cytologem. Pro lepší záchytnost existuje metoda uložení stěru z čípku děložního přímo do transportního tekutého média (není hrazeno ze zdravotného pojištění). Médium s obsahem stěru se v laboratoři zcentrifuguje a z takto získaných buněk se vytvoří homogenní nátěr, který se nejprve zhodnotí pomocí počítačové techniky, pak teprve laborantka-skrinérka  a po té lékař-cytolog. Tímto způsobem se v prvním čtení vyloučí lidský faktor v přehlédnutí lehkých změn, které mohou v pozdější době vyústit v závažný nález. Z materiálu lze navíc získat další informace, jako přítomnost viru HPV, sexuálně přenosných infekcí, tumor supresorový test (již bez nutnosti dalšího odběru v ordinaci). Vzhledem k větší výtěžnosti a přesnosti nálezu tuto metodu vždy používáme u kontrolních cytologických vyšetření na doporučení cytologa.

     Metodu odběru buněk čípku děložního s použitím cytologického tekutého média provádíme v naší ordinaci od počátku roku 2015 výběrově při preventivních prohlídkách a rutinně při kontrolních cytologických vyšetřeních  s příplatkem nebo v rámci placených nadstandartních preventivních programů. 

 

 

_______________________________21.1.2015________________________________

 

Poznámky k prevenci a podporu léčby (nejen) hormonálních poruch

    V poslední době se u lidí prokazuje zvýšený výskyt hormonálních poruch spojených především s obezitou, diabetem 2.typu, u mužů pak s poklesem kvality spermií a celkově s poklesem plodnosti jak u mužů, tak i žen. Dále se zvyšuje výskyt nádorů endokrinního systému (jako nádory prsu, vaječníků, prostaty, varlat, štítné žlázy), jejichž vyšší výskyt je způsoben mj. výrazně zhoršeným vychytáváním volných radikálů v těle, které se považují za jedny z nejdůležitějších rizikových faktorů vzniku nádorů obecně. Všechny uvedené poruchy a nádory souvisí s výskytem látek, které mají negativní vliv na endokrinní systém a které jsou označovány jako endokrinní disruptory  (ED).

    Endokrinní disruptory jsou chemicky různorodé skupiny látek, které se nacházejí v našem okolí jako např. v potravinách, plastových lahvích a jiných obalech, v elektronice, někdy i v hračkách i kosmetických přípravcích, hlavně pak v pesticidech (prostředky určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, dále k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, nábytku, dřeva) a fungicidech (pesticid určený k hubení hub a plísní, např. tributyltin). Endokrinní disruptory se do těla dostávají zejména požitím kontaminované stravy a vody (např. z některých plastových obalů, ošetřením sušeného ovoce), dýcháním znečištěného vzduchu nebo transdermálně kontaminací kůže.

    Účinek endokrinních disruptorů je způsoben nejen cestou hormonálních receptorů, ale i ovlivněním regulace hormonů (jejich správného odbourávání, transportu a biosyntézy), a tím narušení křehké rovnováhy v endokrinním systému s následkem zásadních změn koncentrace hormonů v organismu. Tím dochází z pohledu gynekologa i k hormonálním onemocněním a následným poruchám plodnosti žen (např. vlivem bisfenolu A, obsaženého v některých plastových lahvích)  i mužů.

Dalším příkladem účinku endokrinních disruptorů v oblasti metabolických poruch je vliv na obezitu a diabetes 2.typu, a to nejen kontaktem s endokrinními disruptory v dětství nebo dospělosti, ale už i během nitroděložního života, kdy dávky endokrinních disruptorů, způsobujících fukční poruchy plodu, mohou být velmi nízké a kdy poruchy plodu se pak projeví až v jeho dospělosti.

   Výzkum účinků endokrinních disruptorů stále probíhá v ČR v Endokrinologickém ústavu v Praze, z jehož publikace jsou čerpány informace v tomto článku.  

 

    V období před graviditou je doporučována tzv. detoxikace organismu k odstranění nebo alespoň ke snížení obsahu těžkých kovů a endokrinních disruptorů, zvláště u žen a párů, které mají potíže s otěhotněním nebo s patologiemi na počátku těhotenství (odumření zárodku). Detoxikační metody jsou různé - bylinné čajové směsi, sauna, sport, cvičení ve fitcentrech, detoxikační masáže, stimulační masáže (Chi-Nei-Tsang), metody tradiční čínské medicíny. 

Velmi pohodlné a účinné jsou detoxikační náplasti Detox plasters při kůře 10-30 dní, vycházející původně z tradiční čínské medicíny.

Odkaz :  https://eshop.ramissio.com/produkty/detox-plasters

https://mhxcz01.medicine-health.net/

Pro výraznou podporu vychytávání volných radikálů a saturaci vitaminy, zvláště před otěhotněním, je skvělá 100% šťáva z plodů Goji (Kustovnice čínská) z oblasti Ningxia v podhůří Himalájí. Z této lokality pocházejí plody vykazující nejvyšší číslo antioxidační aktivity (k prevenci nádorových onemocnění). Šťáva nemá příměs jiného ovoce ani zeleniny, ale vzhledem ke svému unikátnímu složení a obsahu přírodního cukru není vhodná pro diabetiky bez předchozí porady se svým diabetologem. 

Odkaz :  https://eshop.ramissio.com/produkty/goji

 

Více informací o indikacích a způsobu použití přípravků obdržíte u nás v ordinaci.

__________________________________

 

 V případě zájmu o objednání některého z přírodních produktů  Ramissio zadejte do vyhledávače adresu eshop.ramissio.com a zaregistrujte se. 

Při Vaší registraci použijte  identifikační číslo: 103 282 , bez kterého není možné se zaregistrovat a samostatně si objednávat produkty.

 

 

 

___________________________________________30.11.20214____________________________________________

 

 

Přírodní produkty pro podporu léčby neplodnosti

             Bylinky se používají k léčebným účelům stovky let. Do nedávna byly prakticky jedinou metodou léčení (do 30. let minulého století se většina léků vyráběla výhradně z přírodních zdrojů). V alternativní medicíně stejně jako v tradiční čínské medicíně jsou bylinky (ať už samostatné nebo ve směsích) stále základem léčby a jsou schopny upravit nebo zmírnit poruchy hormonálních hladin v těle, prokrvit, posílit a stimulovat reprodukční ženské orgány. Podle druhu a stupně postižení funkčních poruch lze vždy po dohodě se svým lékařem doporučit včas začít s bylinnou léčbou. Léčba hormonálních poruch a neplodnosti je však velmi složitá a ne vždy úspěšná vzhledem k mnoha příčinám neplodnosti páru.

    Informace o bylinkách a jiných produktech, podpurující hormonální činnost včetně příznivého ovlivnění některých poruch plodnosti, lze také získat na stránkách www.prozdraví.cz  a  www.celostnimedicina.cz/bylinky-podporujici-plodnost .

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Přírodní produkt pro podporu imunity a prevenci její poruchy

 

     Ramissio Immunity je multivitaminový sirup s pomerančovou příchutí a obsahem betaglukanu, který svým složením přispívá k správnému fungování imunitního systému, k ochraně buněk před oxidačním stresem, k správné funkci psychiky, ke snížení vyčerpání a únavy a k normálnímu energetickému metabolismu. Ramissio Immunity obsahuje čistý beta glukan až z 93%, čímž je na trhu bezkonkurenční a v tekuté formě dokonale účinný.

Beta glukany jsou unikátní přírodní polysacharidy, které se v přírodě vyskytují ve stěnách některých vyšších hub nebo kvasinek. Odtamtud jsou různým způsobem izolovány a dodávány ve formě dietetických a léčivých přípravků. Důležitým faktem je, že beta glukany jsou imunomodulátory, tedy látky, které posilují imunitní systém. Stimulují makrofágy, což jsou buňky, které požírají všechny patogeny (cizorodé látky jako jsou třeba bakterie a viry). Rozpoznávají a ničí zmutované buňky (např. rakovinné). Kromě toho beta glukany stimulují tvorbu bílých krvinek (lymfocytů), které se navážou na patogenní buňky a vytvořením chemické reakce je zničí.

I když se cítíte zdravě, doporučuje se užívání beta glukanu jako prevence. Mnoho lidí užívá beta glukan v období chřipkových a virových epidemií. Je určený také pro ty, kteří mají dědič dispozice k cukrovce, srdečně cévním a onkologickým onemocněním. Chronický únavový syndrom je onemocnění, které postihuje stále větší počet lidí. Přesná příčina vzniku není v mnoha případech známa. Vliv na snížení imunity a rozvoj únavy mají i některé látky vyskytující se v našem životním prostředí.

Odkaz :  https://eshop.ramissio.com/produkty/immunity/

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Poradna pro endometriózu 

       

     Endometrióza je jednou z nejčastějších příčin pánevní bolesti a ženské neplodnosti. Týká se zhruba každé desáté ženy v plodném věku. Endometrióza je závažné onemocnění, které může zasáhnout do všech oblastí života ženy. Může nepříznivě ovlivnit váš partnerský i rodinný život, práci, studium i to, jak trávíte svůj volný čas.

Endometrióza se může u každé ženy projevovat odlišně, a proto bývá obtížné ji odhalit. Mezi její projevy obvykle patří:

-  bolestivá, nepravidelná a silná menstruace,

-  obtíže při močení a vyprazdňování,

-  u některých žen se také objevují bolesti během pohlavního styku nebo po něm,

-  časté jsou pocity únavy a vyčerpání, které nemusí mít zjevnou příčinu.

 

        Protože se jedná nejen o bolestivé, ale někdy i závažné onemocnění, je nutno tento stav co nejdříve diagnostikovat a následně léčit. V naší ordinaci lze vyšetřit a léčit samozřejmě registrované klientky, u neregistrovaných klientek po předchozím objednání provedu pohovor a vyšetření formou konzultace a po určení stupně postižení endometriózou i následnou léčbu. 

 

__________________________________________________________________________

 

Social freezing

 

    Social freezing je výraz pro preventivní zamrazování spermií a oocytů, tedy mužských a ženských zárodečných buněk, za účelem jejich pozdějšího využití. Tento proces dává mužům a ženám možnost počít v budoucnu geneticky vlastního potomka. Preventivní zamrazování se doporučuje zejména v případech, kdy se plánuje jakákoliv léčba (zejména onkologická), který by mohla mít za následek snížení počtu či kvality zárodečných buněk. Rovněž se preventivní zamrazování doporučuje těm, kteří pracují v rizikovém prostředí, kde jsou například vystaveni působení chemických látek a radiačnímu záření.

Vlivem evolučního vývoje a životního stylu však dochází obecně v populaci ke snížení kvality zárodečných buněk a tím tak ke snížení šance počít vlastního potomka. Špatný životní styl a odkládání početí potomka do pozdějšího věku vede k nárůstu počtu případů asistované reprodukce. Social freezing tak dává možnost uchovat si zdravé buňky do doby, než se rozhodnete pro početí potomka.

 

__________________________________________________________________________

 

 

Dárcovství vajíček

     V rámci léčby neplodných párů pomocí asistované reprodukce v případech, kdy neplodná žena má zcela nefunkční vaječníky (např. vrozené vady nebo po onkologické léčbě apod.), je nutné použít metodu darování vajíček (oocytů). Vajíčka se získávají od žen-dárkyň, které splňují přísná kritéria pro dárcovský program (věk 18 - 35 let, negativní genetické vyšetření, vyšetření na sexuálně přenosné choroby-STD, dále se sleduje krevní skupina, barva očí a vlasů, hmotnost a výška). Mimo genetické vyšetření, které se provádí ve schváleném akreditovaném specializovaném zařízení, se všechna další potřebná vyšetření provádí přímo v centrum asistované reprodukce nebo i v naší ordinaci (včetně výkonu stimulace vaječníků). Vlastní odběr vajíček je pak vždy prováděn v celkové anestezii v centru asistované reprodukce v návaznosti na požadavek léčené ženy-příjemkyně (a těchto žen neustále přibývá).

     Darování vajíček je chápáno jako solidární dobrovolná výpomoc léčené neplodné ženě, která bez této pomoci by vůbec neměla šanci sama nikdy otěhotnět. Dárkyni však přísluší odměna za vynaložené náklady (např. cestovné) a za osobní újmu a nepohodu, které vzniknou během stimulace vaječníků a při samotném výkonu odběru vajíček. Odměna dárkyni se pohybuje ve výši cca 20.000.- Kč.

     V případě zájmu dárkyně o poskytnutí informací v souvislosti s tímto darovaným programem oocytů v asistované reprodukci sdělíme po objednání u sestry na tel. 380 748 052 v ordinaci včechny informace (včetně právních dotazů), vyšetření i veškerou péči spojenou s tímto programem.

     Vzhledem k nárůstu klientek, které potřebují pomoc dárkyň vajíček, se těšíme na návštěvu zájemkyň o darovací program.

 

 

_____________________________________________________________________

 

Sono-Hysterosalpingografie

      Při vyšetřování neplodnosti je nutné vyšetření dutiny děložní a průchodnosti vejcovodů, které se provádí rutinně během diagnostické laparoskopie. Pokud není toto vyšetření provedeno, provádí se RTG vyšetření pomocí kontrastní látky ( Hysterosalpingografie - HSG ) na lůžkovém gynekologickém oddělení nebo je možno použít kontrastní látku pro sonografické vyšetření a toto vyšetření provést přímo v gynekologické ordinaci. Sono-Hysterosalpingofrafie ( sono-HSG )  je pro klientku pohodlnější a a výsledek má klientka i lékař k dispozici ihned.

     Vyšetření v našem zařízení již není možno provést, některá zařízení sono-HSG provádějí a jsou i hrazená ze zdravotního pojištění.

 

_______________________________________________________________________

 

MediLady

 

       Medilady je patentovaná pomůcka při řešení problémů u žen s močovou inkontinencí stresového typu a zvláště také při sanaci ( zhojení a obnově funkce ) svalového dna pánevního po vaginálním porodu, nejčastěji u překotných porodů, prodloužené II.doby porodní nebo při porodu velkého plodu.

       Po porodu může dojít k poškození uzávěru a funkce svaloviny urogenitálního otvoru pánevního dna ženy a tím i k poruše správného uložení močové trubice, poklesu močového měchýře a přední stěny poševní, porucha svěračů poševního vchodu a někdy i k poruše udržení stolice. U poporodních postižení, kdy není nutná okamžitá chirurgická úprava ( např. u poruch inkontinence stolice ), je doporučováno používání tzv. Kegelových cviků a nyní i s výhodou pomůcky Medilady. Jde o pomůcku, která v podobě vaginálního tělesa svou hmotností napíná svalové skupiny uzávěru urogenitálního otvoru a při pravidelném denním používáním ( cvičením cca 3 min. denně ) se upravují potíže z porušené svalové funkce, jako je částečné neudržení moče, porucha uzávěru vchodu poševního a tím i časté poporodní sexuální potíže, časté  vaginální infekce po koupání apod. 

       U žen trpících stresovou inkontinencí I.st., kdy ještě není nutné operační řešení, tato pomůcka spolu s ev. medikamentozní lokální hormonální léčbou  pomůže výrazně snížit potíže s udržením moče. 

       Více informací o této unikátní pomůcce a jejím použití dostanete při návštěvě v ordinaci. Ve vybraných ordinacích lze pomůcku i přímo zakoupit.

 

 

____________________________________________________________________________

 

P i e r c i n g

 

Piercing (zdroj Wikipedia) je odvozen z anglického slova „pierce“ neboli „propíchnout“ a znamená propíchnutí určité části těla (kůže) a vložení šperku do vzniklého tunelu. Jeho artefakty se objevují na nálezech starších cca 5000 let, kdy mu býval přisuzován rituální a náboženský význam. Ve dvacátém století byl piercing spojován s hnutím hippies, avšak rozmohl se až mezi členy punku. K jeho rozšíření do většinové společnosti přispěly hudební kapely, které piercing používaly jako jeden ze způsobů vymezení se oproti ostatním kapelám, a sympatizanti těchto hudebních uskupení chtěli vypadat jako jejich idoly. Zasloužil se o to například i módní návrhář Jean-Paul Gaultier, který do svých kolekcí zařazoval oblečení s prvky tetovacích motivů a modelky s piercingovými šperky. Piercing využívali i hudebníci, kteří se potřebovali v množství hudebních kapel profilovat a odlišovat od ostatních hudebních uskupení. K tomu jim vedle hudebního stylu pomáhal i vzhled využívající také piercingy. Když se tyto kapely začaly objevovat ve vysílání televizní stanice MTV, chtěli být jejich fanoušci ozdobeni jako jejich idoly.To vedlo k rozšíření piercingu mezi mládeží a následně i do většinové společnosti.

Piercing lze umisťovat na různé části těla jako například ušiobličejjazyk, ale také prsní bradavkypupík či genitálie, a to jak u mužů, tak také u žen. Na všechna tato místa se vkládají šperky nejčastěji vyrobené z titanu, a to proto, že tento kov nezpůsobuje nežádoucí reakce organismu. Jako materiál se dále používá chirurgická ocel, ta však uvolňuje v ní obsažený nikl, na který se vyskytuje alergie až u 5.5% populace a s rozšiřujícím se piercingem se výskyt alergie zvyšuje. Do jazyka se však vkládají i šperky z bioplastu, neboť plast v porovnání s ozdobami z kovu tolik nepoškozuje zubní sklovinu.

Ačkoliv je piercing ve většinové společnosti rozšířen, stále existují oblasti, v nichž nejsou piercingové ozdoby vítány. Jsou to obvykle zaměstnání, v nichž je pracovník často ve styku se zákazníky. Nejpřísnější restrikce jsou v oblasti finančnictví či bankovnictví a také v administrativě.

Existují také věkové omezení vymezující stáří, do jehož dosažení není možné piercing provést bez povolení jeho aplikace zákonným zástupcem. V České republice je touto hranicí věk 18 let.

 

 

Mikrodermální piercing

       Mikrodermální piercing je šperk o velikosti několika milimetrů vyrobený z titanu, který je možné umístit na téměř libovolné místo na těle. Výjimkami, kam nelze mikrodermální piercing umístit, jsou místa ohybu kůže a místa, v jejichž blízkosti jsou miniaturní cévy, tedy nelze také aplikovat do jazyka. 

Mikrodermální piercing se hojí 3 až 6 měsíců a jeho výhodou je malá pravděpodobnost jeho vyloučení z těla. Šperk je vyroben ve tvaru písmene „T“, přičemž je při aplikaci jeho oválná placička umístěna pod kůži a z kůže pak ven vyčnívá dřík, na nějž je namontováno zakončení ve tvaru kuličky, placičky nebo jiné ozdoby. Během aplikace piercingu se místo jehly využívá nástroj zvaný puncher, kterým se vykrojí kolečko, do něhož se vloží oválná základna šperku tak, že otvorem vytvořeným puncherem vykukuje jen dřík. Bolestivost aplikace šperku se neliší od běžných piercingů. Oproti standardním piercingům je však o něco vyšší cena za jeho aplikaci. 

 

Náhradní díl k mikrodermálnímu šperku s krystalky Swarovski

   

Další informace o piercingu, možnosti jeho aplikace a o výběru typu a umístění šperků získáte u lékaře.

 

 

_________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Bolestivý menstruační cyklus
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Bolest kostrče, bederní páteře, hlavy
 • Obtíže s otěhotněním
 • Inkontinence moči
 • Prolaps pánevních orgánů
 • Po gynekologických operacích – císařský řez, hysterektomie