Informace o ordinaci

 

Lékař:

MUDr. Arne Antonín KUSYN

odborný lékař a soudní znalec
v oboru gynekologie a porodnictví


Absolutorium : Lékařská fakulta Masarykovy univerzity  v Brně 

 

Postgraduální studium:

 - atestace I.stupně v oboru gynekologie a porodnictví 

 - atestace II.stupně v oboru gynekologie a porodnictví

 - studijní pobyty na tuzemských klinických pracovištích v rámci postgraduálního vzdělávání v gynekologické operační léčbě a léčbě neplodnosti

 - studium na Legal Studies Institute (program Master of Laws) s akreditací IADL London 

 - studium na Právnické fakultě MU Brno (program Master of Laws) 

 - studium na Univerzitě medicínského práva CLK

Profesní titul :  LL.M. (Legum magister) 

Čestný titul :    Dr.h.c. - udělený k životnímu jubileu anglosaskou eklesiastickou autoritou MLCI Institute,Inc.(US) za alternativní přístup v léčbě neplodnosti

 

Zahraniční studijní pobyty:

 Landeskrankenhaus Rohrbach, Austria - stáž v gynekologické a laparoskopické operativě ( prim. Dr.med.Peter Stumpner )

 King Edward Memorial Hospital, Subiaco, Perth, W. Australia - studium  gynekologické a laparoskopické operativy ( Dr.Harry Cohen, MD )

 Concept Fertility Centre, c/o King Edward Memorial Hospital, Subiaco, Perth, W. Australia - studium léčby neplodnosti ( Dr.Bruce Bellinge, MD )

 

 Předešlá praxe :

Gyn.-por.odd. Nemocnice Bohumín - jako sekundární lékař do r.1986

Gyn.-por.odd. Nemocnice Český Krumlov, a.s. - ve funkci zástupce primáře do r.1996

Gyn.-por.odd. Nemocnice České Budějovice, a.s. - jako externí lékař-operatér do r.2006

ISCARE-I.V.F., a.s. -  jako spolupracující lékař - diagnostika a léčba neplodnosti včetně IVF-ET (do 2019)

Pronatal ČB, s.r.o., České Budějovice (nyní Pronatal Repro, s.r.o.) - do r.2011

MediClinic, a.s., Ordinace gynekologie a léčby sterility, Loučovice do r. 2019

 

Současná praxe :

MediClinic, a.s., Ordinace gynekologie a léčby sterility,  Loučovice 

 

 

Spolupracující centrum k léčbě neplodnosti :

Klinické centrum ISCARE I.V.F., a.s., Praha -  léčba neplodnosti  (diagnostika a léčba ženských chorob se zaměřením na léčbu neplodnosti včetně IVF)

 

Spolupracující centrum platické chirurgie a estetické medicíny: 

ASKLEPION - Institut plastické a estetické medicíny, Praha - plastické a laserové operace, operace žil dolních končetin

 

Pedagogická praxe : 

Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, s.r.o., České Budějovice - externí přednášející

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

Zdravotní sestra:

Hana Kusynová

všeobecná zdravotní sestra 

 

s praxí na gynekologicko-porodnickém a dětském lůžkovém oddělení

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

    V gynekologické ordinaci, kterou provozujeme s manželkou privátně od r.1995 a po začlenění naší ordinace do akciové společnosti v r. 2015 pak v rámci společnosti MediClinic, a.s., zajišťujeme kompletní ambulantní výkony v oboru gynekologie a porodnictví včetně ultrazvukové diagnostiky a drobných operačních výkonů v lokální anestezii na našem sálku pro malé operační výkony, který je součástí ordinace.

    Operační výkony v celkové anestezii jsou zajišťovány v soukromém lůžkovém zařízení ISCARE I.V.F.,a.s., Praha, v rámci jednodenní i vícedenní hospitalizace, dále na Gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici České Budějovice,a.s. a na Gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici Prachatice,a.s.  

    Operační výkony v oblasti plastické a estetické chirurgie jsou prováděny v evropském špičkovém zařízení laserové a estetické medicíny Asklepion - Klinika a Institut estetické medicíny, s.r.o., Praha, kde se provádějí operace estetického charakteru (laserové remodelace zevního genitálu, pochvy včetně podpory při inkontinenci moče, plastické operace prsů, liposukce atd.)

Ordinace je dále zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu neplodnosti. Po diagnostice příčiny neplodnosti páru se zaměřujeme nejprve na šetrnou léčbu přírodními preparáty a teprve po vyčerpání možnosti úspěšné léčby přírodní cestou využíváme možnosti léčby hormonální nebo v případě nutnosti IVF ( mimotělní oplození ) ve spolupráci s předními centry asistované reprodukce v Praze nebo v Českých Budějovicích. Novinkami v těchto zařízeních ( mimo standartních metod asistované reprodukce jako ICSI, prodloužená kultivace embyí, PGD, ... ) je i použití metody embryomonitoringu (kontinuální sledování časného stadia vývoje embryí přístrojem Primo Vision) a dále metody PICSI u párů s předchozím neúspěšným IVF cyklem ( PICSI především u partnera s patologickým nálezem spermiogramu ), samozřejmě s využitím nejnovějších protokolů při stimulaci vaječníků.

     Dále se zaměřujeme i na dárcovský program vajíček včetně vyhledávání vhodných dárkyň pro páry, u nichž žena je bez možnosti zrání vlastních vajíček. Informace o podrobnostech této problematiky, t.j. výběru dárkyň, způsobu stimulace, odběru vajíček a ohodnocení služby pro dárkyni získáte v sekci "Novinky" nebo přímo v ordinaci při návštěvě u lékaře.

 

ordinační ZDE

 

 

kód lékaře:  407 394

         

kód lékaře:  407 394