Kontaktní informace :

 

                                  MUDr. Arne A. KUSYN, LL.M., Dr.h.c.

                                                          odborný lékař pro gynekologii a porodnictví

                                                       
                                                     Centrum zdraví Palmovka, a.s.
                                                Ordinace gynekologie a léčby sterility

                                                                 Zenklova 340/22, 180 00 Praha 8 - Libeň

                                                      tel.  recepce:  +420 777 224 149, +420 277 070 788

                                                mobil  lékaře: DoktorFONE 900 50 50 50,   kód lékaře:  407 394   

                                                   E-mail:   kusyn@poliklinikapalmovka.cz

                                                              www.drkusyn.cz ,  www.poliklinikapalmovka.cz

 

                                   _________________________________________________________________