Kontaktní informace :

 

MUDr. Arne A. KUSYN, LL.M., Dr.h.c.

odborný lékař pro gynekologii a porodnictví

                                                       
Centrum zdraví Palmovka, a.s.
Ordinace gynekologie a léčby sterility

Zenklova 340/22, 180 00 Praha 8 - Libeň

tel.  Call centrum:  +420 277 000 222 

 mobil  lékaře: DoktorFONE 900 50 50 50,   kód lékaře:  407 394  

 Osobní karta specialisty

 E-mail:   arne.kusyn@poliklinikapalmovka.cz

www.drkusyn.cz,  www.poliklinikapalmovka.cz

 _________________________________________________________________

                                                  

Bc. Sylvie  Somolová, DiS., prom.biolog

zdravotní sestra 
 
 
 mobil  sestryDoktorFONE 900 20 20 20,   kód sestry:  407 395 
   

 

_________________________________________________________________