Kontaktní informace :

 

                                  MUDr. Arne A. KUSYN, LL.M., Dr.h.c.

                                                          odborný lékař pro gynekologii a porodnictví

                                                       
                                                     Centrum zdraví Palmovka, a.s.
                                                Ordinace gynekologie a léčby sterility

                                                                 Zenklova 340/22, 180 00 Praha 8 - Libeň

                                                      tel.  Call centrum:  +420 277 000 222 

                                                mobil  lékaře: DoktorFONE 900 50 50 50,   kód lékaře:  407 394   

                                                   E-mail:   arne.kusyn@poliklinikapalmovka.cz

                                                              www.drkusyn.cz,  www.poliklinikapalmovka.cz

                                   _________________________________________________________________

                                                  

                                   Bc. Sylvie  Somolová, DiS., prom.biolog

                                                                                   zdravotní sestra 
 
 
                                                  mobil  sestryDoktorFONE 900 20 20 20,   kód sestry:  407 395 
   

 

                                   _________________________________________________________________